Latvijas Rokas ķirurģijas un mikroķirurģijas asociācija (LRKMA) ir brīvprātīga profesionāla organizācija, kas apvieno Latvijas Republikā praktizējošus plastiskos ķirurgus, traumatologus ortopēdus. Kā asociētie locekļi tiek aicināti arī rokas ergoterapeiti un citi ar rokas slimību ārstēšanu saistīti speciālisti.

LRKMA ir pilntiesīga Eiropas Rokas ķirurģijas asociāciju federācijas locekle (FESSH).

LRĶMA mērķis ir

  • sekmēt daudzveidīgas zināšanas par rokas ķirurģiju, plaukstas pataloģijām to izpratni, izpēti, diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitāciju,

  • sekmēt ar plaukstas ķirurģiju un plaukstas pataloģijām saistīto specialitāšu ārstniecības personu, pacientu un sabiedrības informētību.

  • Veicināt starptautisku rokas ķirurgu sadarbību profesionālā, zinātnes un personīgo kontaktu jomā.

  • Rokas ķirurgu kā speciālistu apmaksas un finansiālo jautājumu risināšana attiecības ar Valsti un privātiem maksātājiem.